Новини
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждане на избори за Европейски парламент от Република България на 25.05.2014г.
20.05.2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

         Общинска администрация гр. Бойчиновци във връзка с произвеждане на избори за Европейски парламент от Република България на 25.05.2014 г.уведомява всички граждани на общината, че са обособени две секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването :

- Секция 12 04 00 001 гр. Бойчиновци с адрес ул. „Г. Генов”  № 2 /помещение на бившата аптека/.

-  Секция  12 04 00 015 с. Лехчево с адрес пл.”Девети септември” №7 /Читалището- клуб на пенсионера/.

Предварителни заявки за помощ в деня на изборите се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на телефон 09513/ 23-15.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси