Наредби
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
11.07.2016
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси