Наредби
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бойчиновци
02.09.2016
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси