Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №1 - 2017 - „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
21.03.2017
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №1 - 2017 - „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

23-03-2017 - РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси