Други документи
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ за 2016 ГОДИНА
02.03.2017
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси