Профил на купувача
Обява за събиране на оферти
10.03.2017
Изпълнение на СМР за: „Площадка за фитнес на открито”, „Площадка за безопасност на движението”, „Площадка за скок на дължина и гимнастика, тенис корт” явяващи се част от проект: „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Лехчево община Бойчиновци”.

ОБЯВА

ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси