ДГ "ВЪЛШЕБЕН СВЯТ" с.Владимирово
ЗА РОДИТЕЛИ
28.06.2017

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,
Тук може да се запознаете с полезна за Вас информация

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРИЕМ НА ЯСЛЕНА И ПЪРВА ГРУПА


1. Здравно-профилактична карта от личен лекар

2. Микробиологично и паразитологично изследване – до 13 дни преди постъпване

3. Кръв и урина – до 7 дни преди постъпване

4. Медицинска бележка от личния лекар- клинично здрав,няма контакти с остри заразни заболявания, може да посещава детска градина – до 3 дни преди постъпване

5. Имунизационен статус

6. Амбулаторен картон

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси