ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" с.Мадан
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
29.06.2017Детска градина „ Щастливо детство ” - с.Мадан

Общ.Бойчиновци, Обл. Монтана, ул.” Георги Димитров ” № 67,

e-mail: cdg_madan@abv.bg

ИСТОРИЯ

Детска градина село Мадан е открита на 08.10.1962г. помещавала се е в
сградата на читалище „ Гоцо Николов”

Директор-Цветанка Йорданова Синьовска и учител Лиляна Станкова Флорова
Имало е 25 деца.

От 24.10.1964 до 15.03.1966г. директор е Зорка Стефанова Иванова.
От 1966г директор е Виктория Любенова Маринкова.и учител Райна Иванова
Крумова.
От 01 07. 1966г учител става Снежана Гаврилова Захариева.
Виктория Ангелова Маринкова е била Директор до 08.02.1995г.
От тогава до 08.08.2012г. директор е Красимира Наумова Коцева.
08.08.2012 до сега е назначена Нина Василева Иванова в дг има една група
от24 деца.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси