Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 2017 - “Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансирана от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”
03.07.2017

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 29.09.2017г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР - ПО 3

15.11.2017г. - Информация за сключен договор

24.01.2019г. - ИНФОРМАЦИЯ относно напредъка по изпълнение на Проекта
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси