Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 4 - 2017 - Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ОДЗ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ОДЗ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ЦДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ЦДГ „Зора”- с. Мърчево, ЦДГ „Щурче” - с. Портитовци и ОДЗ Звездица - с. Лехчево
25.07.2017


РЕШЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 29.09.2017г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР - ПО 2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси