Други документи
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година
22.08.2017
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси