Наредби
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
22.08.2017
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси