Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-51 от 06.10.2017г. - уведомление за изготвен ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №125280, землище с Владимирово, общ.Бойчиновци
30.10.2017
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси