Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2017 - Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци
14.12.2017
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ


В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 18.01.2018г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси