Наредби
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
18.12.2017
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси