Други документи
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г.
07.02.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси