Други документи
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година
07.02.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси