Други документи
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
02.03.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси