Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ОТНОСНО УДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ
09.05.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси