Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 4 - 2018 - Актуализация на Работен проект за: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ерден, община Бойчиновци – I етап”
22.05.2018
21.05.2018г. - РЕШЕНИЕ

12.06.2018г. - ДОГОВОР ПО-4

14.06.2018г. - Обявление за възложена поръчка

27.08.2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

18.06.2018г. - Авансово плащане съгласно раздел V, чл.5, ал.2, т.1 от Договор ПО - 4 от 12.06.2018г. Стойност на плащането 4 000,00 лв. (четири хиляди лева и 00 стотинки) без ДДС. фактура № 0000000413

28.08.2018г. - Окончателно плащане съгласно раздел V, чл.5, ал.2, т.2 от Договор ПО - 4 от 12.06.2018г. Стойност на плащането 6 000,00 лв. (шес хиляди лева и 00 стотинки) без ДДС. фактура № 0000000417
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси