Профил на купувача
ПК - 2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
27.06.2018
27.06.2018г. - ОБЯВА

27.06.2018г. - ОФЕРТА

27.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

05.07.2018г. - ПРОТОКОЛ

10.07.2018г. - РЕШЕНИЕ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси