Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2018 - РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2018Г.
12.07.2018
12.07.2018г. - РЕШЕНИЕ

12.07.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.07.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси