Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2018 - РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2018Г.
12.07.2018
12.07.2018г. - РЕШЕНИЕ

12.07.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.07.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ


27.08.2018г. - ПРОТОКОЛ 1

27.08.2018г. - ПРОТОКОЛ 2

28.08.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 31.08.2018г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.


31.08.2018г. - ПРОТОКОЛ 3

07.09.2018г. - РЕШЕНИЕ

08.10.2018г. - ДОГОВОР
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси