Други документи
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
31.07.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси