Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ОТНОСНО Разрешение на „ПИВЕЛ” ЕООД, чрез управителя Аврам Иванов Иванов, да възложи изработването на ПУП - ПЗ
31.07.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси