Други документи
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година (Приет с Решение № 383, протокол № 39/25.07.2018г)
31.07.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси