Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 - 2018 - „Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“
06.08.2018
06.08.2018г. - РЕШЕНИЕ

06.08.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

06.08.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

06.08.2018г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси