Наредби
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
10.09.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси