Новини
ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,4,1
21.09.2018
ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ОТ 07 ДЕКЕМВРИ 2018Г. Е ОТВОРЕН "ПРОЗОРЕЦ" ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,4,1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ РАЙОНИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г. ПО НАПРАВЛЕНИЯТА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ЗАНАЯТИ. ПОДМЯРКАТА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси