Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 8 - 2018 - „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с.Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с.Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с.Мадан, ДГ „Зора”- с.Мърчево, ДГ „Щурче” - с.Портитовци и ДГ Звездица - с.Лехчево”
08.10.2018
08.10.2018г. - РЕШЕНИЕ

08.10.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

08.10.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

31.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 1

31.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 2

31.10.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 05.11.2018г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

05.11.2018г. - ПРОТОКОЛ 3

05.11.2018г. - РЕШЕНИЕ

20.11.2018г. - ДОГОВОР ПО7

17.12.2018г. - Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси