Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9 - 2018 - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци
09.10.2018
10.10.2018г. - РЕШЕНИЕ

10.10.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

10.10.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

21.11.2018г. - ПРОТОКОЛ 1

07.12.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 12.12.2018г. от 13:30 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

17.12.2018г. - ПРОТОКОЛ 2

17.12.2018г. - ПРОТОКОЛ 3

17.12.2018г. - РЕШЕНИЕ

13.06.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

17.07.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 22.07.2019г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

23.07.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

23.07.2019г. - ПРОТОКОЛ 3

23.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

22.08.2019г. - ДОГОВОР
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси