Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9 - 2018 - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци
09.10.2018
10.10.2018г. - РЕШЕНИЕ

10.10.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

10.10.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси