Други документи
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода /01.07.2018 г. - 31.12.2018 г./
07.02.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси