Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 2019 -„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАКЕТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
02.07.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси