Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 4 - 2019 - Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
24.07.2019
25.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

25.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

25.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

25.07.2019г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 1
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси