Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ българско дружество "Пътища М" ЕООД относно "Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ "Лемище" (225,009 дка), землище на с.Владимирово, общ.Бойчиновци, обл.Монтана".
26.07.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси