Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9 - 2019 - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси