Комплексно занятие във в.ф. 54990 гр.Враца с учениците от ПГТ "Вл. Минчев" с. Влодимирово.
21.05.2018
Комплексно занятие във в.ф. 54990 гр.Враца с учениците от ПГТ "Вл. Минчев" с. Влодимирово.  

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в Сехопътни войски, Военновъздушни сили и Съвместното командване.
21.05.2018
ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в Сехопътни войски, Военновъздушни сили и Съвместното командване.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - горскостопански план за горските територии, собственост на община Бойчиновци.
17.05.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Регионална дирекция по горите – Берковица и Ръководството на община Бойчиновци, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е изработен  горскостопански план за горските територии, собственост на община Бойчиновци.   На основание чл. 90, ал.2 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 29.05.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в административната сграда на община Бойчиновци, с адрес: гр. Бойчиновци, ул.  „Гаврил Генов” № 2  ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвения горскостопански план за горските територии, собственост на община Бойчиновци. Материалите от извършената инвентаризация и изготвения горскостопански план са на разположение на заинтересованите лица...

Подаване на сигнали за опасни, сухи и гнили дървета на територията на общината
15.05.2018
Община Бойчиновци уведомява жителите на гр. Бойчиновци, с. Ерден, с.Мърчево, с. Владимирово, с. Кобиляк, с. Громшин, с. Лехчево, с.Бели брод, с. Мадан, с. Портитовци, с. Бели брег, с. Охрид, с. Пали лула, че до 31 май 2018 (сряда) могат да бъдат подавани сигнали за опасни, сухи и гнили дървета на територията на общината.На 31 май, комисия от общинска администрация ще провери получените сигнали и ще маркира дърветата, които ще бъдат премахнати и тези, при които ще бъде извършено кастрене на опасни клони.Сигналите могат да бъдат подавани на място в Центъра за обслужване на клиенти (стая 101) на Община Бойчиновци или...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ОТНОСНО УДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ
09.05.2018
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ОТНОСНО УДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ

ОБЯВА относно: Процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП РЧР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
09.05.2018
ОБЯВА относно: Процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП РЧР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси