ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК
08.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-61 от 22.11.2017г.- уведомление за издадена Заповед №592/22.11.2017г. на кмета на община Бойчиновци за одобряване на проект за ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №125280, в местност ,,Старите лозя”, землище с Владимирово, общ.Бойчиновци.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН
05.12.2017
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН  ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017г.
28.11.2017

И тази учебна година с помощта на кмета на община Бойчиновци г-н Светлин Сретениев, учениците от 9-ти и 10-ти клас в СУ "Васил Левски" гр. Бойчиновци участваха в комплексно занятие във военно формирование 54990 гр. Враца за провеждане на подготовката им по отбраната на страната.
24.11.2017
И тази учебна година с помощта на кмета на община Бойчиновци г-н Светлин Сретениев, учениците от 9-ти и 10-ти клас в СУ "Васил Левски" гр. Бойчиновци участваха в комплексно занятие във военно формирование 54990 гр. Враца за провеждане на подготовката им по отбраната на страната.  

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в 68 бригада Специални сили.
24.11.2017
ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в 68 бригада Специални сили.

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" ГР.БОЙЧИНОВЦИ - 21.11.2017г.
22.11.2017
ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси