Други документи

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 ГОДИНА
07.02.2019
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.
07.02.2019
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.

Отчет за дейностите на общински план за младежта за 2018 г. на община Бойчиновци
07.02.2019
Отчет за дейностите на общински план за младежта за 2018 г. на община Бойчиновци

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода /01.07.2018 г. - 31.12.2018 г./
07.02.2019
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода /01.07.2018 г. - 31.12.2018 г./

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
07.02.2019
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на община Бойчиновци за 2018 година
07.02.2019
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на община Бойчиновци за 2018 година

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси