НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ
Стартират дейности по проект „Независим живот в община Бойчиновци“

ПОКАНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

/assets/NEZAVISIM_JIVOT/presentation.jpg

СПИСЪК НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖИ”

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ИНФОРМАЦИЯ относно интервю с кандидатите за социален асистент и личен асистент

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал на длъжност „Психолог”

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал на длъжност „Медицински специалист”


СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛ - ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛ - ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

ИНФОРМАЦИЯ ПСИХИЛОГ

ИНФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ

ОБЯВА Във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Осигуряване на достъп до интегрирани услуги“ по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Бойчиновци“, договор № BG05M90PO001-2.002-0298 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Бойчиновци търси да назначи „Психолог“ за целите на проекта
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси