ДГ "ЗВЪНЧЕ" гр.Бойчиновци

КОНТАКТИ
22.06.2017

СЪОБЩЕНИЯ
22.06.2017

ЗА РОДИТЕЛИ
22.06.2017
- ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ - ПРАВИЛНИЦИ Административни услугиИнфо 136 - детска градина-2Инфо 138 - приемане и преместванеИнфо 141 - дипломаИнфо 143 - валидиранеИнфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2Инфо 149 - проверка способности-1Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI класИнфо 153 - дубликатиИнфо 154 - удостов. проф. обучение и СПКИнфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.Инфо 156 - европейско прил дипл. СОИнфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

НОВИНИ
22.06.2017

ДОКУМЕНТИ
22.06.2017

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
22.06.2017
- ГРУПИ - ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси