Зам. кметове

Софрони Кръстев Захариев
Заместник кмет

Николай Илиев Ангелов
Заместник кмет
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси