Кметства

 

Кметства

Кметове на кметства и кметски наместници
мандат 2015 – 2019 г

 

 

 

Кмет на кметство Бели брод
Цветко Илиев Цветков                   09516 / 29-50

 

Кмет на кметство Владимирово
Стефка Борисова Николова           09514 / 22-20

Кмет на кметство Громшин
Андрей Тодоров Кръстев              09516 / 21-68

Кмет на кметство Ерден
Еленка Пенкова Василева              09513 / 25-57


Кмет на кметство Кобиляк
Панайот Михайлов Нацов             09517 / 22-20

Кмет на кметство Лехчево
Димитър Илиев Иванов                 09516 / 22-11

Кмет на кметство Мадан
Валентин Цветанов Георгиев         09513 / 60-60

Кмет на кметство Мърчево
Иван Цветанов Иванов                   09518 / 22-20

Кмет на кметство Охрид
Трифон  Иванов Денков                09513 / 25-28


Кмет на кметство Портитовци
Кирил Василев Янев                      09513 / 30-24


Кметски наместник с. Бели брег
Тодор Захариев Петров                  09512 / 22-20

Кметски наместник с.Пали лула
Ивелина Димова Матева                09513 / 25-13

 

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси