Председател
Председател на общински съвет

Мария Ванюшева Димитрова
Дата и място на раждане: 10.02.1976 г., гр. Монтана.

Семейно положение:
Омъжена, майка на две деца.

Образование:
Висше – бакалавър,Начална училищна педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски”,
гр. Благоевград

Професионален опит: 12 години:
Учител ОУ „Отец Паисий” с. Громшин през 1996,1997 г., 2002-2010 г.
Директор СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Лехчево от 19.07.2010 г. и в момента.

Заемани изборни длъжности:
Председател ОбС гр. Бойчиновци мандат 2007-2011 г.

Информация за контакти:
е-mail: md.m@abv.bg
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси