Председател
Председател на общински съвет

Деян Младенов ГеоргиевДата и място на раждане: 05.07.1989 г., гр. Монтана.

Семейно положение:
Неженен.

Образование:
Висше – магистър, Мениджмънт на бизнесорганизациите,
Стопанска академия „ Димитър А. Ценов ”,

Председател ОбС гр. Бойчиновци от 2017г.

Информация за контакти:
е-mail: elektrick_boys@abv.bg
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси