Дневен ред на заседанията
МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ...тукПроект на дневен ред на заседание на Общински съвет на община Бойчиновци за 25.05.2016r.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси