Решение № МО 24 - ЕО/2022 г. на РИОСВ - Монтана за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци

Дата на публикуване: 03.05.2022 15:06
Решение № МО 24 - ЕО/2022 г. на РИОСВ - Монтана

Наименование Брой тегления
Решение-РИОСВ.pdf 22 Изтегли документ с име "Решение-РИОСВ.pdf"

Потърсете в сайта