БЮДЖЕТ
ОТЧЕТИ 2019г.
11.03.2019
28-02-2019г. - М.ЯНУАРИ 2019г.


29-03-2019г. - М.ФЕВРУАРИ 2019г.


30-04-2019г. - М.МАРТ 2019г.


30-04-2019г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.


28-05-2019г. - М.АПРИЛ 2019г.


18-06-2019г. - М.МАЙ 2019г.

------------------------------------------
приложение 30.06.2019 - ГФО 2018г.

31-07-2019г. - М.ЮНИ 2019г.


31-07-2019г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.


16-08-2019г. - М.ЮЛИ 2019г.


11-12-2019г. - М.АВГУСТ 2019г.


11-12-2019г. - М.СЕПТЕМВРИ 2019г.


11-12-2019г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.


11-12-2019г. - М.ОКТОМВРИ 2019г.


02.12.2019г. - М.НОЕМВРИ 2019г.


31.12.2019г. - М.ДЕКЕМВРИ 2019г.


21.02.2020г. ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.

================================

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
----------------------------

31-07-2019г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.

31-07-2019г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.

30-09-2019г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.

21.02.2020г. - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси