Други документи
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
06.02.2020

06.02.2020г. - ПРАВИЛА
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси