БЮДЖЕТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.
03.09.2019
ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2018 година и ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.ПРИЕТ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.

ОТЧЕТИ 2019г.
11.03.2019
28-02-2019г. - М.ЯНУАРИ 2019г.29-03-2019г. - М.ФЕВРУАРИ 2019г.30-04-2019г. - М.МАРТ 2019г.30-04-2019г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.28-05-2019г. - М.АПРИЛ 2019г.18-06-2019г. - М.МАЙ 2019г.------------------------------------------приложение 30.06.2019 - ГФО 2018г.31-07-2019г. - М.ЮНИ 2019г.31-07-2019г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.16-08-2019г. - М.ЮЛИ 2019г.11-12-2019г. - М.АВГУСТ 2019г.11-12-2019г. - М.СЕПТЕМВРИ 2019г.11-12-2019г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.11-12-2019г. - М.ОКТОМВРИ 2019г.М.НОЕМВРИ 2019г.М.ДЕКЕМВРИ 2019г.ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.================================ДЕТСКИ ГРАДИНИ----------------------------31-07-2019г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.31-07-2019г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.

БЮДЖЕТ 2019
07.02.2019
ОБЯВА относно публикуване на Бюджета на община Бойчиновци за 2019 годинаРЕШЕНИЕ №448, Протокол № 47/31.01.2019 г. НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНАБЮДЖЕТ 2019БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2019

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г.
09.08.2018
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г.ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2017 година10.09.2018г. - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г.

ОТЧЕТИ 2018г.
20.02.2018
20-02-2018г. - М.ЯНУАРИ 2018г.20-03-2018г. - М.ФЕВРУАРИ 2018г.24-04-2018г. - М.МАРТ 2018г.30-04-2018г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.22-05-2018г. - М.АПРИЛ 2018г.18-06-2018г. - М.МАЙ 2018г.-----------------------------------приложение 30.06.2018 - ГФО 2017г.М.ЮНИ 2018г.27-07-2018г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.14-08-2018г. - М.ЮЛИ 2018г.19-09-2018г. - М.АВГУСТ 2018г.31-10-2018г. - М.СЕПТЕМВРИ 2018г.31-10-2018г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.29-11-2018г. - М.ОКТОМВРИ 2018г.27-12-2018г. - М.НОЕМВРИ 2018г.31-12-2019г. - М.ДЕКЕМВРИ 2018г.27-02-2019г. - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.

БЮДЖЕТ 2018
08.02.2018
ОБЯВА относно публикуване на Бюджета на община Бойчиновци за 2018 година, приет с решение № 320 на протокол № 32 от 31.01.2018 година.РЕШЕНИЕ №320, Протокол № 32/31.01.2018 г. НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНАБЮДЖЕТ 2018, ПРИЕТ с решение № 320 на протокол № 32 от 31.01.2018 година.ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2018 година и ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси