Наредби

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
10.09.2018
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Бойчиновци и издаване на сертификат клас В
02.07.2018
НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Бойчиновци и издаване на сертификат клас В

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
02.05.2018
НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
18.12.2017
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
14.12.2017
НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси