Наредби

НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища
17.05.2019
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бойчиновци
17.05.2019
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бойчиновци

НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
03.04.2019
НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
07.02.2019
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
09.01.2019
НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци
07.01.2019
НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси