Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ

 

 

ПК по бюджет, финанси, общинска собственост  икономическа, стопанска и инвестиционна и  политика

Емил Рангелов Макариев        - председател
Тихомир Илиев Георгиев
Бисер Георгиев Методиев
Георги Тодоров Николов
Росен Горанов Русинов

ПК  по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси, спорт и международно сътрудничество

Анета Александрова Ценова        - председател
Петя Георгиева Първанова
Митко Цеков Митов
Съботин Миленов Кошеджиев
Георги Павлов Николов

ПК по устройство на територията, нормативна уредба  и околна среда

Георги Тодоров Николов        - председател
Тихомир Илиев Георгиев
Мария Ванюшева Димитрова
Петър Ангелов Петков
Георги Павлов Николов

ПК по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ

Бисер Георгиев Методиев        - председател
Съботин Миленов Кошеджиев
Георги Тодоров Николов
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси