Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ

 

 ПК по бюджет, финанси, общинска собственост  икономическа, стопанска и инвестиционна и  политика


Деян Георгиев - председател
Десислав Денков
Емил Рангелов
Атанас Кирилов
Тихомир Илиев

ПК  по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, етнически въпроси, спорт и международно сътрудничество

Мария Димитрова - председател
Росен Русинов
Ралин Лазаров
Софрони Захариев
Георги Николов

ПК по устройство на територията, нормативна уредба, и околна среда

Ангел Стоянов - председател
Емил Рангелов
Георги Николов
Тихомир Илиев
Съботин Кошеджиев

ПК по ЗПКОНПИ

Десислав Денков - председател
Съботин Кошеджиев
Деян Георгиев 
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси