Новини

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018г.
01.10.2018

Община Бойчиновци, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Бойчиновци, Доклад за Екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях
01.10.2018
Община Бойчиновци, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Бойчиновци, Доклад за Екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях: http://boychinovtsi.bg/currentNews-790-newitem.htmlСтановища, бележки и препоръки могат да бъдат депозирани на вниманието на Кмета на Община Бойчиновци – г-н Светлин Сретениев и/или на електронна поща: e-mail: munb@mail.orbitel.bg, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности във Военноморските сили.
01.10.2018
ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности във Военноморските сили.

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в 68 бригада Специални сили.
25.09.2018
ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в 68 бригада Специални сили.

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ СЪВМЕСТНО СЪС СДРУЖЕНИЕ ” ПЛАТФОРМА АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА”, ПОДПИСАХА ДОГОВОР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ АКТИВНИ ОБЩНОСТИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОМЯНА”.
21.09.2018
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ СЪВМЕСТНО СЪС СДРУЖЕНИЕ ” ПЛАТФОРМА АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА”, ПОДПИСАХА ДОГОВОР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ АКТИВНИ ОБЩНОСТИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОМЯНА”.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,4,1
21.09.2018
ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ОТ 07 ДЕКЕМВРИ 2018Г. Е ОТВОРЕН "ПРОЗОРЕЦ" ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,4,1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ РАЙОНИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г. ПО НАПРАВЛЕНИЯТА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ЗАНАЯТИ. ПОДМЯРКАТА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси