Новини

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ОБЯВЯВА ОТКРИТА ПРИЕМНА НА 17.01.2020Г. В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ.
16.01.2020

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА
16.01.2020
ОБЯВА ЗАЯВЛЕНИЕПИСМЕНО СЪГЛАСИЕДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 67, АЛ.3 ОТ ЗСВДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.69, АЛ.2 ОТ ЗСВ

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Бойчиновци за 2020 година.
15.01.2020
15.01.2020г. - ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Бойчиновци за 2020 година.

ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CB007.2.32.079 "ПОЛЕВИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ "
13.01.2020
ПОКАНА И ПРОГРАМА ЗА СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CB007.2.32.079 "ПОЛЕВИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ "

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 13-17.01.2020 г.
10.01.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 13-17.01.2020 г.

Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 06-10.01.2020 г.
03.01.2020

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси