Новини

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.
25.06.2019

ЧЕЗ - Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 10-14.06.2019
10.06.2019
ЧЕЗ - Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Монтана за периода 10-14.06.2019

СПИСЪК на свободните работни места за 07.06.2019 г. - Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана
10.06.2019
СПИСЪК на свободните работни места за 07.06.2019 г. - Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, изх.№22/10.06.2019г.
10.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, изх.№22/10.06.2019г.

РИОСВ гр.Монтана прие обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ОУП на гр.Бойчиновци.
03.06.2019
РИОСВ гр.Монтана прие обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО за ОУП на гр.Бойчиновци.Писмо на РИОСВОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "БТК" АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО ЛЕХЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ.
30.05.2019
Уведомление

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси