Новини

ПРАЗНИК по повод Международния ден на младежта - 12 АВГУСТ
09.08.2018
По повод Международния ден на младежта Общински младежки дом ви кани на 12 август в парк Монтанензиум

Планови прекъсвания на електрозахранването за периода 06-10.08.2018.
06.08.2018
Община Бойчиновци На 10.08.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Бели Брег: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Местност Стопански Двор, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, ШестаНа 10.08.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Бели Брод: Александър Стамболийски, Ангел Дамянов, Валентина Терешкова, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Димитров, Георги Цветков, Дамян Димитров, Димитър Дойчинов, Замфир Попов, Иван Вазов, Извън Регулация, Илия Ст.Дамянов, Йорданка Чанкова, Каменодолска, Любен Каравелов, Малчика, Марин Станков, Нако Дамянов, Никола Й.Вапцаров, Панайот Волов, Райко Даскалов, Септемврийци, Столетов,...

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.210 ОТ ЗУТ
03.08.2018
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОСЕВИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ "РЕМОНТ НА МЪЛТНИЕЗАЩИТНО ВЪЖЕ ЧРЕЗ ПОДМЯНА С OPGW НА ВЛ 110 кV "ЗЛАТИЯ-ОГОСТА""

ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
02.08.2018
Насоки и критерииПОКАНА за подаване на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи – БойчиновциПравилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - БойчиновциФОРМУЛЯР за финансова подкрепа на местна инициатива

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018г.
31.07.2018

ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ОТНОСНО Разрешение на „ПИВЕЛ” ЕООД, чрез управителя Аврам Иванов Иванов, да възложи изработването на ПУП - ПЗ
31.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ОТНОСНО Разрешение на „ПИВЕЛ” ЕООД, чрез управителя Аврам Иванов Иванов, да възложи изработването на ПУП - ПЗ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси