Новини

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности във Военновъздушните сили.
10.12.2018
ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности във Военновъздушните сили.

Благодарствено писмо от Доротея Ангелова до г-н Сретениев, кмет на община Бойчиновци
04.12.2018
"Уважаеми г-н Сретениев,С настоящото бих искала да изкажа моята благодарност към Вас за позицията Ви в подкрепа на жителите на с.Лехчево и на цялата община, против инвестиционното намерение на фирма "България Рисайкъл" ООД с ЕИК 204969792 за рециклиране на пластмаси, гуми, каучук и отпадъци, внесени от Италия.Признателна съм за показаното от Вас отношение, лична ангажираност в защита на здравето на гражданите в общината и против депонирането на отпадъци, позиция - достойна за един уважаващ себе си политик, избран да работи в полза на обществото. Надявам се и занапред да продължите да поддържате и защитавате тази линия на поведение по наболелия...

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018г.
03.12.2018

"Не искаме италиански боклук в Лехчево!!!"
29.11.2018
"Не искаме италиански боклук в Лехчево"Кметът на Община Бойчиновци Светлин Сретениев застана редом до жителите на село Лехчево на протест срещу намеренията на фирма да обработва отпадъци от Италия на територията на селото, като заяви твърдо, че общината застава пред хората от селото и ще отстоява позицията им. Всички се притесняват, че въздухът, водата и почвата ще бъдат непоправимо замърсени. В същото време здравната инспекция е на мнение, че няма нужда от оценка на въздействието на околната среда, защото до площадката няма сгради. Кметът Димитър Илиев обаче твърди, че това не отговаря на истината: "Хората са притеснени. Нямаме точна информация...

Огънят не е играчка! Основни правила за превенция на домашните пожари.
23.11.2018
Огънят не е играчка! Основни правила за превенция на домашните пожари.

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-63 от 24.11.2018г.- уведомление за изготвен ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.
20.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-63 от 24.11.2018г.- уведомление за изготвен ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси