Новини

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г.
01.04.2020

ЗАПОВЕД ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЗДАЛИТЕ СЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНА ВИРУСЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ
27.03.2020
ЗАПОВЕД-074-2020 ЗАПОВЕД-079-2020ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-084-2020ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-090-2020 ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-091A-2020ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-095-2020ОБЯВАКАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИЗАПОВЕД-РД-01-154ЗАПОВЕД-103-2020ЗАПОВЕД-104-2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ
26.03.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ

Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана С П И С Ъ К на свободните работни места за 20.03.2020 г.
20.03.2020
С  П  И  С  Ъ  К    

„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти
19.03.2020
„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН
19.03.2020

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси