Новини

ЧЕЗ - Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Бойчиновци за периода 14-18.10.2019
14.10.2019
ЧЕЗ - Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Бойчиновци за периода 14-18.10.2019

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Фирма "Златия агро" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности
04.10.2019
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Фирма "Златия агро" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

Заповед №636/03.10.2019г. относно определяне на районите, в които през 2020 година Община Бойчиновци организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци до Регионално депо Монтана, периодичност на сметосъбирането и извозването на отпадъците и поддържане на чистотата на тротоарите, площадите, парковете и други територии предназначени за обществено ползване
04.10.2019
Заповед №636/03.10.2019г. относно определяне на районите, в които през 2020 година Община Бойчиновци организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци до Регионално депо Монтана, периодичност на сметосъбирането и извозването на отпадъците и поддържане на чистотата на тротоарите, площадите, парковете и други територии предназначени за обществено ползванеЗаповед 636

ЧЕЗ - Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Бойчиновци за периода 09-11.10.2019
04.10.2019
ЧЕЗ - Планирани прекъсвания на електрозахранването за община Бойчиновци за периода 09-11.10.2019

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019г.
01.10.2019

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-34 от 29.08.2019г
25.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-34 от 29.08.2019г.- уведомление за изготвен ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ с обхват: УПИ №VIII-69,72, кв.15А по плана на с. Громшин, общ.Бойчиновци.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси