Новини

Протокол за изготвяне на оценка и определяне на размера и изплащането на обезщетения по реда на чл.210 от ЗУТ за нанесени щети на земеделски посеви при аварийно възстановяване на мълниезащитно въже на ВЛ 220 кV "Хайредин" в участъка от ст.№100 до ст.№101
16.08.2019
Протокол за изготвяне на оценка и определяне на размера и изплащането на обезщетения по реда на чл.210 от ЗУТ за нанесени щети на земеделски посеви при аварийно възстановяване на мълниезащитно въже на ВЛ 220 кV "Хайредин" в участъка от ст.№100 до ст.№101

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2018 година
16.08.2019
ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2018 годинаГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.

Писмо от ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, Дирекция Пренос на електроенергия - МЕР Монтана
09.08.2019
Писмо от ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, Дирекция Пренос на електроенергия - МЕР Монтана относно Възстановяване мълниезащитно въже на ВЛ 220кV "Хайредин"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ЕКОАГРОСТРОЙ" АД с.ЕРДЕН, общ.Бойчиновци
08.08.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ЕКОАГРОСТРОЙ" АД с.ЕРДЕН, общ.Бойчиновци

ВАЖНО!!! Писмо от Областен управител на област Монтана относно превантивни действия срещу Африканска чума по свинете в 20 км зона около индустриален обект ТРАНС ЕЛИТ ЕООД с.Ерден, общ.Бойчиновци
01.08.2019
Писмо от Областен управител на област Монтана относно превантивни действия срещу Африканска чума по свинете в 20 км зона около индустриален обект ТРАНС ЕЛИТ ЕООД с.Ерден, общ.Бойчиновци

Съобщение на Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция "Дунавски район" съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
31.07.2019

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси