Новини

СЪОБЩЕНИЕ от ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ относно Обявява конкурс за избор на здравен медиатор
13.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ от ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ относно Обявява конкурс за избор на здравен медиаторИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕТО!

БЮДЖЕТ 2019
07.02.2019

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019г.
01.02.2019

План-график за провеждане на обществени обсъждания във всички общини за представяне на проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана
25.01.2019
План-график за провеждане на обществени обсъждания във всички общини за представяне на проект на Областен план за развитие на горските територии за област Монтана

ПРИЕМЕН ДЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
24.01.2019
ПРИЕМЕН ДЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-71 от 21.12.2018г.- уведомление за издадена заповед № 765/20,12,2018г. на кмета на община Бойчиновци за одобряване на ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.
22.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-71 от 21.12.2018г.- уведомление за издадена заповед № 765/20,12,2018г. на кмета на община Бойчиновци за одобряване на ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси